Bijna 14.000 inwoners in IJsselland ontvangen rond vrijdag 14 september een uitnodiging om mee te doen met een grootschalig gezondheidsonderzoek. Bijzonder is dat alle GGD’en in Nederland dit onderzoek tegelijk uitvoeren. Daardoor wordt het mogelijk om cijfers per gemeente, per regio, maar ook landelijk met elkaar te vergelijken. De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in de gezondheid van de inwoners van de gemeenten, de regio en heel Nederland. De resultaten worden in 2013 gepubliceerd.

De inwoners van IJsselland en Twente die een uitnodiging ontvangen om op internet een vragenlijst in te vullen, worden door de computer willekeurig geselecteerd uit het bevolkingsregister. Wie de vragenlijst op internet niet kan of wil invullen, ontvangt begin oktober automatisch een papieren vragenlijst. Het invullen van de lijst is anoniem. De vragen in het onderzoek gaan onder meer over ziekten en aandoeningen, ervaren gezondheid, sociale contacten, roken en lichaamsbeweging . De gegevens vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren aldus de GGD.

Tags