De gemeente gaat medewerking verlenen aan de gezamenlijke huisvesting van Tennisclub de Schapekolk en de Diepenveense Sportclub (DSC) op sportpark de Zunnebargh. Burgemeester en wethouders willen hun medewerking verlenen aan de verhuizing van de Schapekolk naar sportpark de Zunnebargh. Onder andere door vier ton beschikbaar te stellen voor een kunstgrasvoetbalveld voor DSC. Dat stelt het college voor aan de raad.

Tennisclub de Schapekolk is al jaren op zoek naar een vervangende locatie. Na het volgende seizoen kunnen zij geen gebruik meer maken van het tennispark aan de Crommelinlaan. Omdat een tennispark aan de Boxbergerweg op teveel bezwaren stuitte en financieel niet haalbaar bleek, worden nu de mogelijkheden op het sportpark de Zunnebargh bekeken.

De Schapekolk en DSC hebben een gezamenlijk plan opgesteld om een tennispark aan te leggen op een deel van het huidige DSC-complex ‘De Zunnebargh’. Onderdeel van het plan is ook de aanleg van extra parkeerplaatsen en een vervangend natuurgrasveld aan de Boxbergerweg.

Voorwaarde voor DSC is dat er kunstgras komt op het huidige hoofdveld. Kunstgras is veel intensiever te bespelen. Hierdoor krijgt DSC meer trainingscapaciteit. Het sportpark is een belangrijke sportvoorziening die voor iedereen toegankelijk wordt. Daarom wil het college meebetalen aan het mogelijk maken van de verhuizing naar sportpark Zunnebargh.

Bron: gemeente Deventer

Tags