De gemeente Deventer wil geld vrijmaken voor de aanpak van de Dorpsstraat en een deel van de Oranjelaan in Diepenveen. Het nieuwe ontwerp maakt van het winkelgebied in Diepenveen meer plein en minder doorgaande weg. Het vrijmaken van het geld is besloten door het college van B&W, dat ook akkoord is met het definitieve ontwerp. De raad moet zich nog uitspreken over de plannen.

Hoewel er nog steeds auto’s mogen rijden, is in het nieuwe ontwerp duidelijk dat het om een gebied gaat waar mensen winkelen en wandelen. Er is ruimte voor groen en er staan uitnodigende banken. Doordat er meer plein ontstaat, komen er mogelijkheden om evenementen te organiseren in het gebied. Drie bewoners uit Diepenveen namen in 2009 het initiatief om de openbare ruimte in het winkelgebied opnieuw in te richten. Ze zochten contact met de gemeente Deventer en zo ontstond het nieuwe ontwerp, waarvan de uitvoering naar verwachting dit voorjaar start.

Het nieuwe ontwerp lag er niet zonder slag of stoot. Voordat de plannen klaar waren, voerde de gemeente overleg met de initiatiefnemers, de ondernemersvereniging Diepenveen en de vereniging Landelijk Diepenveen. Ook bewoners van de betrokken straten spraken zich uit, met name over de nieuwe bestrating. Er waren veel verschillende ideeën, die uiteindelijk leidden tot één plan van aanpak. Dit is in september van 2011 in het Hof van Salland aan het dorp gepresenteerd. Het uiteindelijke plan is overwegend positief ontvangen.

In het voorjaar van 2012 start de gemeente met het verleggen van de kabels en leidingen, het zogeheten voorbereidende werk. Daarna start in de zomer de daadwerkelijke uitvoering, zoals het opnieuw indelen van de ruimte en het bestraten. Begin 2013 worden de bomen aangeplant en zijn de werkzaamheden klaar. Om de overlast te beperken, blijft de parkeerplaats bij de Albert Heijn zo veel mogelijk bereikbaar. Op het braakliggende terrein aan de Dorpsstraat komt naar alle waarschijnlijkheid een tijdelijke parkeerplaats, om plekken te vervangen die tijdelijk niet bereikbaar zijn.

Bekijk hier het schetsvoorbeeld van de dorpsstraat.

Tags