De aannemerscombinatie IJsselfront is vanaf deze week met volle kracht gestart met de graafwerkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier Deventer. Gestart is in de Munnikenhank in Diepenveen, waar de vrijgegraven grond in eerste instantie wordt verwerkt bij de terp Brouwer en later bij de terp Natuurderij. De werkzaamheden verlopen voortvarend: na een week is er al ruim 20.000 kuub grond verzet.

IJsselfront heeft het werkgebied afgezet met hekken en afrastering. Betreding van het gebied is ten strengste verboden. Dit verbod is ook buiten werktijden van toepassing. Het werkterrein is niet toegankelijk voor publiek, omdat onder andere de zandhopen levensgevaarlijk kunnen zijn.

Met Ruimte voor de Rivier Deventer zorgen de waterschappen Groot Salland en Veluwe ervoor dat Deventer veilig en droog blijft in tijden van hoogwater en wordt het gebied aantrekkelijker voor natuur en recreatie. Door de komst van zes grote nevengeulen en het afgraven van uiterwaarden over een totale lengte van 10 kilometer rivieroever, wordt de waterstand verlaagd bij piekafvoeren op de rivier.

Ruimte voor de Rivier Deventer is onderdeel van het landelijke Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier.

Tags