Met het invoeren van diftar op 1 januari 2013 werkt Deventer met het terugdringen van het restafval aan een duurzame gemeente. Ook geeft het inwoners invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. De heffing bestaat in 2013 uit een vast deel en een deel dat wordt bepaald door het aantal keren dat de grijze container aan de weg wordt gezet. Voor de groene GFT-container geldt het 0-tarief.

Informatiemarkt

De gemeente Deventer organiseert samen met afvalbeheerder Circulus de Diftar on tour informatiemarkt. De inwoners van Diepenveen zijn welkom op 29 november van 19.00 – 21.00 uur om zich te laten informeren over diftar, dat per 1 januari 2013 in Deventer wordt ingevoerd.

Programma

Op de informatiemarkt zijn de volgende stands te bezoeken:

  1. Wat betekent diftar in praktijk?
  2. Wat gaat diftar kosten?
  3. Inzameling: wat gebeurt met mijn gegevens?
  4. Tips van de huishoudcoach: hoe pak ik afvalscheiding slim aan?
  5. Handhaving in de praktijk
  6. Vraagbaak

Verder is een aantal samenwerkingspartners zoals Cambio (Deventer Schoon Familie), De Ulebelt en Het Goed aanwezig.

Tags