Roy Nieuwenhuis uit Diepenveen heeft 700 euro gewonnen met zijn afstudeerwerk. De Saxion Afstudeerprijs ging naar Nick Distelbrink uit Lochem met een strategisch advies voor Sigmax ICT specialisten in Enschede. Hij won daarmee 1.200 euro. De derde prijs was voor Pola Hirschmann, die 500 euro mee mocht nemen.

De Diepenveense prijswinnaar Roy Nieuwenhuis studeerde Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de academie ruimtelijke ontwikkeling en bouw en hield zich in opdracht van de Gemeente Deventer bezig met gebiedsgericht werken. De gemeente wil door deze werkwijze burgers en organisaties meer verantwoordelijkheid en invloed bieden in hun directe leefomgeving. Roy onderzocht en komt met het advies dat de nieuwe werkwijze eisen stelt aan alle betrokkenen en hun werkwijze. Invoering door de gemeente kan pas na een weloverwogen keuze voor dit model met een volledige steun van de gehele organisatie.

De jury, onder voorzitterschap van burgemeester Andries Heidema van Deventer, was van oordeel dat de kwaliteit van de afstudeeropdrachten van dit jaar in zijn totaliteit een hoog niveau heeft. Wat de jury raakte was het enorme enthousiasme, dat door de studenten ten toon werd gespreid.


Tags