De verkoop van kavels blijft achter bij de verwachting. De markt voor kavels van minimaal 1500 vierkante meter trekt naar verwachting de komende periode niet aan. Het college van burgemeester en wethouders heeft een notitie voor de gemeenteraad opgesteld met daarin mogelijkheden voor de toekomst van Eikendal. De gemeenteraad bespreekt de notitie in een Politieke Markt in april.

Uitgangspunt is en blijft dat Villapark Eikendal een hoogwaardige groene villawijk is. In 2009 is gestart met de verkoop. Een gedeelte van fase 1 is bouwrijp gemaakt, het parkbos is aangelegd, er zijn vier villa’s gerealiseerd en binnenkort start de bouw van de vijfde villa. De marktomstandigheden maken dat de ontwikkeling van Villapark Eikendal langer gaat duren. Het college stelt onder andere voor de minimale kavelmaat voor het gedeelte ten zuiden van het parkbos aan te passen naar minimaal 800 vierkante meter. Eikendal blijft daarmee een wijk van ruime groene kavels. De verkaveling van het gedeelte ten noorden van het parkbos blijft ongewijzigd: kavels van ongeveer 1500 vierkante meter.

Als de gemeenteraad hiermee instemt, denkt de gemeente samen met bewoners en omwonenden na over mogelijke aanpassingen. De gemeente bekijkt, met als vertrekpunt het huidige plan voor Eikendal, welke planaanpassingen mogelijk zijn met het behoud van het concept van het villapark. Vervolgens moet de gemeente voor deze aanpassingen een planologische procedure doorlopen.

De gemeente organiseert op 14 maart een inloopbijeenkomst over de aanpak van Villapark Eikendal. Belangstellenden zijn tussen 20 en 22 uur van harte welkom in Informatiecentrum ‘Wonen in Deventer’, Wechelerweg 52.Tags