Ruim 200 jaar geleden (1810) werd midden op het ongerepte heideveld Schallinckhaer begonnen met de bouw van een rooms-katholieke kerk. In de jaren daarna verrezen er rondom die kerk drie woningen in boerderijstijl. Daarmee waren de piketpaaltjes voor het huidige dorp Schalkhaar geslagen. Met de uitgave van een boek en een expositie in het Kenniscentrum Oncologie wordt er vanaf 24 oktober a.s. omgekeken naar het ontstaan, de ontwikkeling én groei van Schalkhaar.

Boek
Het boek, samengesteld door de 68-jarige Tonny Mulder, bevat ruim 200 pagina’s en telt meer
dan 500 foto’s. Op 23 november 2012 wordt het gepresenteerd in het plaatselijke Kenniscentrum
Oncologie. In woord en beeld vertelt het naslagwerk over het ontstaan, de ontwikkeling en groei
van het dorp Schalkhaar. Een ontwikkeling die voor veel oorspronkelijke dorpsbewoners veel te snel
is gegaan. ‘Waar kwamen de eerste bewoners vandaan en hoe hebben ze hier geleefd’, verklapt
Mulder, geboren en getogen in Schalkhaar, alvast iets over de inhoud van zijn boek. ‘En: wanneer zijn
welke woningen in Schalkhaar gebouwd en welke mensen hebben er gewoond?’ In het boek stelt
Mulder bijvoorbeeld vast dat er in 1840 in het dorp, met toen 14 woningen, vier bakkers waren en
tegenwoordig met ruim 1700 huizen (bijna) geen plaatselijke bakker meer is…

Expositie
Voorafgaande aan de boekpresentatie van 23 november is er in het Kenniscentrum Oncologie aan
de Koningin Wilhelminalaan van eind oktober tot en met 23 november een expositie over ‘200 jaar
Schalkhaar’. De officiële opening door burgemeester Andries Heidema op woensdag 24 oktober
(19.30 uur) wordt opgeluisterd door toneelvereniging Tevios. In het voormalige gemeentehuis
worden alvast uittreksels van het boek, maar ook films, foto’s, gebruiksvoorwerpen en (kadastrale)
kaarten van, over en uit Schalkhaar tentoongesteld. Ook zal de plaatselijke schildersgroep exposeren
en wordt een maquette van het dorp Schalkhaar in 1930 opgesteld. De tentoonstelling is voor
publiek tijdens kantooruren vrij toegankelijk en daarnaast zullen op gezette tijden schoolklassen,
plaatselijke ouderenbonden en bewoners van de Lindenhof en de verzorgingshuizen Park Braband en
Wissinkshof worden uitgenodigd om de expositie te bezichtigen.

Expositie en boek 200 jaar Schalkhaar,
Kenniscentrum Oncologie, Kon. Wilhelminalaan 13 te Schalkhaar
Expositie van 24 oktober tot en met 23 november 2012 en boekpresentatie op 23 november 2012

Tags