Bij Koninklijk Besluit is de heer Bernard Assink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Andries Heidema reikte, namens Hare Majesteit de Koningin, vanmiddag de onderscheidingstekens uit tijdens zijn afscheidsreceptie als voorzitter van het bestuur van IJssellandschap. Dit vond plaats in Huis Nieuw Rande in Diepenveen.

De heer Assink is een bijzondere vrijwilliger die zich op verschillende maatschappelijke terreinen met belangeloos inzet. Denk hierbij aan de kerk, sport, cultuur, natuur en sociaal maatschappelijk. Tijdens zijn – meer dan 21 jarig – voorzitterschap van de Stichting IJssellandschap is er onder zijn leiding een aantal belangrijke ontwikkelingen tot stand gekomen.



Tags