De werkgroep “Herstel Begraafplaats Roeterdsweg” deelt dit jaar me in de opbrengst van de Rommelmarkt. De werkgroep stelt zich ten doel de huidige teruggang van de begraafplaats in het hart van ons dorp een halt toe te roepen en, met behoud van het oorspronkelijke karakter, weer een waardige uitstraling terug te geven. We zijn ons ervan bewust dat dit langdurig een flinke inspanning vergt. De werkgroep werkt voor kennis en kunde nauw samen met de Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer (SOBD).

De werkgroep is sinds enkele maanden actief en is vooral op woensdagmiddag bezig met het opknappen van de begraafplaats en graven. Dit houdt om te beginnen in dat graven geïdentificeerd en geïnventariseerd moeten worden om nabestaanden te kunnen vinden die toestemming moeten geven voor herstel van beschadigingen. Daarnaast
worden structuur van de graven en de omgeving ervan zoveel mogelijk hersteld en worden paden en groen opgeknapt en bijgehouden.

De huidige werkgroep is bewust klein gestart om eerst zelf ervaring op te doen met wat er allemaal komt kijken bij een dergelijke aanpak. We zijn nu zover dat we de groep graag willen uitbreiden. Hebt u dus nog een dagdeel beschikbaar om samen met een aantal dorpsgenoten mee te werken aan het herstel van de begraafplaats in het hart van ons dorp, dan bent u van harte welkom. Ook als u alleen belangstelling hebt, kom gerust eens langs op de woensdagmiddag.

Tags