Wij nodigen u uit voor een informatieavond over duurzaam watergebruik met drie korte verhalen van Diepenveense deskundigen. Vraag wat u altijd al wou weten! Verder is er een spreekuur over zonnepanelenaktie in Diepenveen.
De laatste aktiviteit van de werkgroep Duurzaam Diepenveen in 2012 is op 6 november in het Hof van Salland (aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur) en gaat over water. Deskundigen gaan in korte inleidingen in op ons drink-water, ons afvalwater en ons regenwater en hoe de rioleringen al dit water afvoeren. U bent van harte welkom met al uw vragen en suggesties!

Spreekuur over zonnepanelen in de Hof van Salland
Samen met de Stichting ZonDeventer stimuleren wij de aanleg van zonne-panelen. Op 6 november kan Manuela Smith van Atama Solar Energy u verder informeren over de totale aanleg (panelen, omvormers, installatie, garanties, etc.). Vanaf 19.30 uur is er spreekuur in de zaal of bel 088 – 297 34 00 of 06 – 51 34 87 90 om een persoonlijke afspraak te maken. Ook wordt door mw. Smith een korte inleiding gehouden. In nog geen 10 jaar zijn de kosten terug te verdienen, ook zonder subsidie. Zie ook op de website www.zondeventer.nl over de samenwerking tussen de Stichting ZonDeventer en Atama Solar Energy.

Duurzaam watergebruik

Op dinsdag 6 november zijn er korte inleidingen van drie Diepenveense deskundigen: Wilbert Peters (werkzaam bij TAUW BV) en ons werkgroeplid Fred de Haan, die werkt bij een waterschap. En verder vertelt Ben Bazen over regenwateropslag in combinatie met warmteopslag.

Overheden en nutsbedrijven bij de watercyclus

Fred de Haan informeert u over de winning van drinkwater en over wat er zoals met dit drinkwater gebeurt. In Diepenveen levert Vitens ons drinkwater. Maar waar haalt Vitens dit water vandaan? En wat gebeurt er met dat water voor het bij ons uit de kraan komt? Het ontstane afvalwater verdwijnt via de riolering en wordt gezuiverd. Na zuivering wordt het water geloosd op het oppervlaktewater.

De gemeente Deventer is verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van de riolering en voor afvoer van afval- en regenwater. De riolering komt uit op de rioolwaterzuivering, die is gebouwd en wordt beheerd door het Waterschap. In Deventer is dit het Waterschap Groot Salland. Als u wilt weten welk bedrijf welke taken heeft, kom dan luisteren naar Fred de Haan.

Behalve afvalwater wordt ook hemelwater via de riolering afgevoerd. Schoon regenwater wordt gemengd met afvalwater, waardoor dit regenwater ook afvalwater wordt. Wat voor problemen ontstaan door die menging van afval- en regenwater? Moet dat regenwater wel allemaal naar het riool?

Het wordt steeds moeilijker om goed drinkwater te maken en te leveren. Drinkwater is (nu nog) heel goedkoop, maar met het oog op de toekomst is het verstandig er zuiniger mee om te gaan. Elders in de wereld zien we dat regelmatig op de TV. Maar ook in Nederland, in het westen van het land, dringt verzilting van het grondwater ons land binnen. Wist u overigens dat de zuiveringsheffing, de verontreinigingsheffing en de rioolrechten samen vele malen duurder zijn dan het drinkwater zelf!

Regenwater opbergen op het eigen terrein

Wilbert Peters geeft uitleg over de neerslagintensiteit. Wat zijn de gevolgen van extreme regen voor onze leefomgeving? Hoe kunnen we regenwater vasthouden op het eigen terrein, zodat dit niet afgevoerd hoeft te worden naar de riolering. Hij gaat ook in op ons rioleringssysteem en de verdeling van afvoer van huishoudelijk afvalwater en regenwater. Waarom wordt dit niet gescheiden of willen we dat niet?

Hoeveel water stroomt er nu door ons riool, waar gaat dat heen en welke kosten betaalt de samenleving daar uiteindelijk voor? Afkoppelen van regenwater ontlast de riolering. Met praktische voorbeelden wordt aange-geven hoe je eenvoudig en duurzaam kan omgaan met regenwater op eigen terrein. Op de website van Duurzaam Diepenveen is daarover ook informatie verzameld (http://duurzaamdiepenveen.nl/category/water/). Ook zijn interessante links naar andere websites vermeld.

Nieuwe technologie

Ben Bazen informeert over over duurzame energie door de opvang van regenwater te combineren met een warmtepomp. Wie meer wil weten kan om te beginnen kijken naar de website www.klimarain.nl. Het systeem beoogt beperking van drinkwatergebruik te combineren met warmtewinning op een duurzame wijze.

Doe met ons mee!

Meld u aan via de website voor de toezending van een periodiek uit te brengen nieuwsbrief. Dan mist u de aankondiging van onze activiteiten niet. Geef suggesties voor activiteiten aan ons door. Maar nog liever: doe mee en kijk hoe u zelf kunt bijdragen aan een duurzamer samenleving. Wij proberen daarbij te helpen door kennis met u te delen en projecten te ontwikkelen.

Tags