Persoonlijke gegevens die je op Diepenveensecourant.nl invoert, worden opgenomen in een gegevensbestand. Ze worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan toegang te geven tot de website of je te informeren over Diepenveense Courant.

Alle gegevens die op deze manier door Diepenveense Courant worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Cookies
Diepenveense Courant maakt gebruik van cookies, zodat we je bij een bezoek aan de site kunnen herkennen. Er worden ook cookies gebruikt voor anoniem statistisch onderzoek over het bezoek en gebruik van Diepenveensecourant.nl. Je kunt je webbrowser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is.